Kosciusko County:

<< Back

Built: 1884
Architect: Thomas Tolan
County Seat: Warsaw